Nieuws & Agenda  › Bezinning & Spiritualiteit

Bezinning & Spirtualiteit

PROGRAMMA BEZINNING EN SPIRITUALITEIT MONTFORTKAPEL
datum: 8 januari

Op maandag 8 januari organiseert de werkgroep Bezinning en Spiritualiteit weer een bezinningsbijeenkomst. De Montfortzaal is niet meer beschikbaar, maar we hebben ‘asiel’ gezonden in het Parochiecentrum, Nieuwstraat 17.

De Apostel: (is vanwege het slecht weer in december niet doorgegaan)
De Franse speelfilm ‘De Apostel’ vertelt het waar gebeurde verhaal van een jonge moslim, die christen wordt.

Door zijn familie was Akim voorbestemd, imam te worden. Zijn keuze, christen te worden, veroorzaakt een diepe kloof tussen hem, zijn familie en de moslimgemeenschap. Als kijker zou je Akim soms tegen zichzelf willen beschermen, want je ziet een gewelddadige confrontatie als een voortdenderende trein dichterbij komen. Hij wordt verstoten. Noodgedwongen moet hij het warme nest van de familie inruilen voor een bedompt appartement, waar hij moederziel alleen woont. 
Wat deze film heel indringend maakt, is dat Akims liefde voor zijn familie blijft, ondanks alles. Als zijn broer Youssef wordt bevestigd als imam, bezoekt Akim hem na de plechtigheid. Ze bidden dan ‘samen’, de een het moslimgebed, de ander het Onze Vader. Een moment om stil van te worden…… Een heilig moment, vol hoop. Hoop dat christenen en moslims in vrede samen kunnen leven en geloven.

Maandag 8 januari; Parochiecentrum, Nieuwstraat 17; aanvang: 19.30 uur; inloop vanaf 19.15 uur; bijdrage p.p. € 5,- (incl. 2x koffie/thee). Wilt u deze bijeenkomst meemaken en hebt u zich nog niet aangemeld: graag uiterlijk 9 december aanmelden via info@montfortkapel.nl of 0499 577316.

De volgende data zijn: maandag 5 februari en maandag 12 maart, ook dus in het Parochiecentrum. Nadere informatie over het programma komt zo spoedig mogelijk.

 

Stichting Behoud Montfortkapel

Doel van de Stichting Behoud Montfortkapel is: ‘Het in stand houden en beheren van de kapel gelegen op het (voormalig) kloosterterrein van de Congregatie van de Montfortanen in Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Contact opnemen

Secretariaat
Montfortlaan 12A
5688 NM Oirschot
Telefoon: 0499-577316
Mobiel: 06-53722811
E-mail: info@montfortkapel.nl