Montfortkapel  › Kapel van Groot Bijstervelt

In 1910 hebben de Montfortanen (http://www.montfortanen.nl) bij hun opleidingshuis op het landgoed Groot Bijstervelt een kapel gebouwd, die werd toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, Koningin der Harten.

Vele jaren lang kwamen paters, broeders en studenten in de kapel bijeen om er te bidden, te zingen, en de H. Eucharistie te vieren. Honderden jonge Montfortanen hebben in Groot Bijstervelt hun opleiding gehad, zijn in de kapel tot priester gewijd, en zijn van daaruit uitgezonden over de hele wereld om als missionaris de boodschap van het evangelie uit te dragen. Ook mensen, die in de omgeving van Groot Bijstervelt woonden, hebben jarenlang in de kapel van de Montfortanen gekerkt, en vele echtparen uit Oirschot en omgeving hebben elkaar er het jawoord gegeven.

Na het vertrek van de Montfortanen wordt de kapel van Groot Bijstervelt, die is omgedoopt tot ‘Montfortkapel’, beheerd door de Stichting Behoud Montfortkapel.

 

Links: De Montfortkapel -  Rechts: Laatste Montfortaanse bewoners, met beeld van de H.Montfort  

Stichting Behoud Montfortkapel

Doel van de Stichting Behoud Montfortkapel is: ‘Het in stand houden en beheren van de kapel gelegen op het (voormalig) kloosterterrein van de Congregatie van de Montfortanen in Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Contact opnemen

Secretariaat
Nevenakker 18
5688 PK Oirschot
Telefoon: 0499-577 316
Mobiel: 06-282 06 465
E-mail: info@montfortkapel.nl