Nieuws & Agenda  › Bezinning en Spiritualiteit

De werkgroep Bezinning en Spiritualiteit heeft voor de eerste maanden van 2019 elke keer een film met het motto ‘Mensen met een missie’.
'Finding your feet', is de film die op maandag 8 april gedraaid zal worden. Nadere informatie volgt.

 

Stichting Behoud Montfortkapel

Doel van de Stichting Behoud Montfortkapel is: ‘Het in stand houden en beheren van de kapel gelegen op het (voormalig) kloosterterrein van de Congregatie van de Montfortanen in Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Contact opnemen

Secretariaat
Nevenakker 18
5688 PK Oirschot
Telefoon: 0499-577 316
Mobiel: 06-282 06 465
E-mail: info@montfortkapel.nl