Nieuws & Agenda  › Oirschots religieus erfgoed

Hemeltjelief...

Heilige verhalen in zalig Oirschot (3 november 2018 t/m 22 april 2019)
Het katholieke geloof heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de gemeente Oirschot. Sporen zijn nog overal te vinden, zowel in materiële (kerken, kloosters en kapellen) als in immateriële vorm  (driekoningenzingen, allerzielenprocessie en Sint-Hubertusviering). Het Rijke Roomse Leven zit nog bij veel mensen in de genen. Het Museum de Vier Quartieren heeft een grote en bijzondere collectie religieus erfgoed wat daar aan herinnert. 

Het dagelijks leven was doordrongen van het geloof. Dat uitte zich in volksdevotie en volkskunst. Overal in huis waren religieuze voorwerpen aanwezig, zoals Mariabeelden, huiszegens, rozenkransen en wijwatervaatjes. Religieuze rituelen zoals de doop, eerste communie, huwelijk en ziekenzalving markeerden de belangrijke fases in het leven. Geloof inspireerde ook veel kunstenaars. In deze expositie zullen veel topstukken te bewonderen zijn uit de eigen collectie van het museum.  De expositie besteedt daarnaast ook aandacht aan de religieuze iconen van Oirschot: Sint-Odulphus, Zuster Maria Margaretha en de Heilige Eik.
De tentoonstelling ‘Hemeltjelief …’ vertelt de verhalen over het rijke religieus erfgoed van Oirschot. Een tijd die nog leeft in het collectief geheugen van veel Brabantse mensen. De tentoonstelling is te bezoeken vanaf zaterdag 3 november  2018. Dagelijks van 13.00 tot 16.30 uur. Maandag gesloten. Museum de Vier Quartieren, St. Odulphusstraat 11, 5688 BA Oirschot, www.museumdevierquartieren.nl

 

 

Stichting Behoud Montfortkapel

Doel van de Stichting Behoud Montfortkapel is: ‘Het in stand houden en beheren van de kapel gelegen op het (voormalig) kloosterterrein van de Congregatie van de Montfortanen in Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Contact opnemen

Secretariaat
Nevenakker 18
5688 PK Oirschot
Telefoon: 0499-577 316
Mobiel: 06-282 06 465
E-mail: info@montfortkapel.nl