Gebruikmaken van...  › Beschikbare ruimtes

De Stichting Behoud Montfortkapel heeft meerdere ruimtes beschikbaar, waarin activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Montfortkapel

De Montfortkapel bestaat uit de absis, het schip en het oksaal. Bij kerkelijke vieringen is de absis het liturgisch centrum, bij ander gebruik, b.v. een concert, kan het als podium gebruikt worden. Het biedt plaats aan ca. 35 personen. In het schip van de kapel staan stoelen; er is plaats voor maximaal 150 personen. Op het oksaal staat een pijporgel met speeltafel, en is er plaats voor een koor van ca. 35 personen.

Links: Schip Montfortkapel -  Rechts: Gewelf van de Absis

Montfortzaal

De Montfortzaal is gelegen in het souterrain van het vroegere klooster. Hij is gemeubileerd met tafels en stoelen, en biedt plaats aan ca. 100 personen. Naast deze zaal is een keuken, waarin alle benodigdheden aanwezig zijn voor het verzorgen van koffie en thee en een eenvoudige lunch.

Sacristie

De ruimte die eerder als sacristie dienst deed, is ook beschikbaar voor activiteiten. Hij biedt plaats aan ca. 30 personen.

Links: Kijkje in de Montfortrzaal -  Rechts: Sacristie

Park van Groot Bijstervelt

Groot Bijstervelt heeft een monumentaal park, met veel oude bomen. Beeldbepalend is de oude beuk, voor het gebouw. In het park ligt de begraafplaats van de Montfortanen. Verder zijn er - als religieus erfgoed - een Calvarieberg en een Lourdesgrot.  

Links: Park Groot Bijstervelt -  Rechts: Vijver in park Groot Bijstervelt  

Stichting Behoud Montfortkapel

Doel van de Stichting Behoud Montfortkapel is: ‘Het in stand houden en beheren van de kapel gelegen op het (voormalig) kloosterterrein van de Congregatie van de Montfortanen in Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Contact opnemen

Secretariaat
Nevenakker 18
5688 PK Oirschot
Telefoon: 0499-577 316
Mobiel: 06-282 06 465
E-mail: info@montfortkapel.nl