Montfortkapel  › Geschiedenis

 

Uit een schriftelijke bron blijkt, dat in het jaar 1312 Aleydis, dochter van wijlen Henricus van Audenhove, het goed Bijsterveld in bezit heeft. ‘Bijsterveld’ of ‘Biesterveld’ betekent letterlijk: verwilderd, onvruchtbaar stuk land. De benamingen ‘Bijsterveld’ en ‘Bijstervelt’ komen beiden voor.

In zijn beschrijving van de Meierij van ’s-Hertogenbosch uit 1645 noemt Philips baron van Leefdael het kasteel Oud Bijsterveld. Er zijn tekeningen bekend uit het jaar 1753, van de hand van Hordijk, van voor- en achterzijde van dat kasteel.

In 1758 verkocht de toenmalige eigenaar, graaf Ferdinand van Merode, ‘Groot Biesterveld’ aan Lodewijk Jan Baptist Sweerts de Landas, heer van Oirschot en Best.

In 1775 is er op de plaats van het oude een nieuw kasteel gebouwd. Op een ingemetselde steen staat te lezen: ‘Dit Huys en Plaats van Outs Genaamt Groot Bystervelt en aangelegt door den Hoog Wel Geboren Heer en Vrouwe Van Oirschot en Door Hun Hoog Welgebooren Zoon Jacob Dirk Baron Sweerts de Landas. Den eerste steen Gelegt Den 23 Maart 1772’.

Tussen 1772 en 1903 gaat Groot Bystervelt meerdere malen in andere handen over, en ondergaan zowel kasteel als park veranderingen.

Tussen 1868 en 1882 was Johannes Nicolaas Gottfried Söhngen de eigenaar. Hij vestigde er een Franse School, een kostschool voor jongens uit gegoede families.

In 1903 kopen de Montfortanen Groot Bijstervelt van de dochter van John Turing von Ferrier, en vestigen er hun Grootseminarie, een opleidingshuis voor priester- en broedermissionarissen. Volgens een persbericht uit die dagen was het buitengoed ‘afgezonderd van ’t getier der jachtende wereld, omgeven met een opvallend mooi park, de aangewezen plaats voor de vestiging van een studiehuis’.

In de daarop volgende jaren hebben de Montfortanen aan weerszijden aan het kasteel vleugels aangebouwd, en in 1910 werd de nieuwe kapel ingezegend door mgr. Cornelius van der Ven, bisschop van ’s-Hertogenbosch, en zelf afkomstig uit Oirschot.

 

 

Links: Kasteel Groot Bijstervelt (ca. 1900) -  Rechts: Kasteel Groot Bijstervelt (ca. 1910)  

Stichting Behoud Montfortkapel

Doel van de Stichting Behoud Montfortkapel is: ‘Het in stand houden en beheren van de kapel gelegen op het (voormalig) kloosterterrein van de Congregatie van de Montfortanen in Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Contact opnemen

Secretariaat
Nevenakker 18
5688 PK Oirschot
Telefoon: 0499-577 316
Mobiel: 06-282 06 465
E-mail: info@montfortkapel.nl