Stg. Behoud Montfortkapel

 

Stichting Behoud Montfortkapel

Het beheer van de Montfortkapel is, volgens afspraak bij de verkoop van Groot Bijstervelt door de Montfortanen, in handen gegeven van een aparte stichting, de Stichting Behoud Montfortkapel. 

 

Doelstelling

Doelstelling van de Stichting Behoud Montfortkapel is: ‘Het in stand houden en beheren van de kapel gelegen op het (voormalig) kloosterterrein van de Congregatie van de Montfortanen te Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Deze doelstelling wordt gerealiseerd door:  

 • het vertalen en uitdragen van het gedachtegoed van de Montfortanen door b.v. meditatieve bijeenkomsten rond de wandschilderingen van Jaap  Min,
 • ruimte bieden voor exposities,
 • lezingen (over spiritualiteit, pelgrimeren enz.),
 • ruimte bieden voor en/of organiseren van muziekuitvoeringen
 • bijeenkomsten rond zingeving enz.;
 • de kapel beschikbaar te stellen voor bijzondere kerkelijke vieringen (b.v. huwelijk en jubileum, t.b.v. besloten groepen);
 • het plegen van noodzakelijk onderhoud aan kapel en overig in beheer gekregen goed.

Bij activiteiten kan ook het monumentale park van Groot Bijstervelt, met daarin een Lourdesgrot en de Calvaire, betrokken worden.

Links: Park met vijver -  Rechts: Lourdesgrot

Bestuur

Het Stichtingsbestuur bestaat uit ten minste vijf leden. Er in zijn vertegenwoordigd: de eigenaar van Groot Bijstervelt, de Montfortanen en de parochie St. Petrus te Oirschot (Sint-Odulphus van Brabant) de overige leden worden aangezocht.

Samenstelling bestuur

 • dhr. Theo v.d. Geest, tijdelijk voorzitter
 • dhr. René Steggink, secretaris
 • dhr. Gerard van Hout, penningmeester
 • dhr. Arno v.d. Schoot, lid
 • dhr. Jan v.d. Schoot, lid
 • mevr. Sandra Evers, websitebeheer
 • dhr. Cor van Beers (neemt namens Groot Bijstervelt BV deel aan vergaderingen)

 

Commissies

De volgende commissies, ingesteld door het bestuur, zijn verantwoordelijk voor planning en uitvoering van deeltaken van de Stichting:

 • commissie evenementen en activiteiten (coördinator: Arno v.d. Schoot)
 • commissie bezinning en spiritualiteit (coördinator: Theo v.d. Geest, andere leden: Christianne v.d. Wal en Thérèse van Grootel). Doelstelling van de commissie - als uitwerking van het behouden van het Montfortaans gedachtegoed: het organiseren van activiteiten op het gebied van verdieping en spiritualiteit. 
 • commissie bouwzaken en onderhoud (coördinator: Jan v.d. Schoot)

Vrijwilligers

Om de doelstelling te kunnen realiseren, zijn er ook vrijwilligers actief, zowel op het materiële vlak (allerlei klusjes) als op huishoudelijk (verzorging koffie bv.) en organisatorisch terrein (toezicht bij exposities, ruimtes in orde maken voor een activiteit enz.). Hebt u interesse om als vrijwilliger mee te werken, neemt u dan gerust contact op via info@montfortkapel.nl

 

Stg. Behoud Montfortkapel

  Stichting Behoud Montfortkapel

  Doel van de Stichting Behoud Montfortkapel is: ‘Het in stand houden en beheren van de kapel gelegen op het (voormalig) kloosterterrein van de Congregatie van de Montfortanen in Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

  Contact opnemen

  Secretariaat
  Nevenakker 18
  5688 PK Oirschot
  Telefoon: 0499-577 316
  Mobiel: 06-282 06 465
  E-mail: info@montfortkapel.nl