Montfortkapel

De Montfortkapel is gelegen op het landgoed Groot Bijstervelt, in het buitengebied van Oirschot. Hieronder vindt u enige informatie over de geschiedenis van het landgoed, over de kapel, over de stichters en gebruikers ervan en de spirituele en kunsthistorische waarde. 

Links: Montfortkapel -  Rechts: Klasse re√ľnie van oud-studenten met partner, in de kapel  

Stichting Behoud Montfortkapel

Doel van de Stichting Behoud Montfortkapel is: ‘Het in stand houden en beheren van de kapel gelegen op het (voormalig) kloosterterrein van de Congregatie van de Montfortanen in Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Contact opnemen

Secretariaat
Nevenakker 18
5688 PK Oirschot
Telefoon: 0499-577 316
Mobiel: 06-282 06 465
E-mail: info@montfortkapel.nl