Montfortkapel  › Erfgoed

Erfgoed

De Montfortkapel houdt zowel materieel als spiritueel de herinnering aan de aanwezigheid van de Montfortanen en aan hun stichter, Louis Marie Grignion de Montfort, levend.

In 1953, toen de Montfortanen 50 jaren in Oirschot verbleven, kreeg Jaap Min, kunstschilder uit Bergen (N.H.), de opdracht, glas-in-loodramen, en muurschilderingen in de absis (priesterkoor) en langs de zijwanden aan te brengen. En natuurlijk moesten ramen en schilderingen iets uitstralen van de eigen geest, de spiritualiteit van de Montfortanen.

Jaap Min nam die opdracht heel serieus. Maandenlang verbleef hij op Groot Bijstervelt, maakte hij het leven van de Montfortanen mee, en verdiepte hij zich in het leven en de spiritualiteit van hun stichter. Dat resulteerde in een aantal glas-in-loodramen en muurschilderingen, waarin de Montfortaanse spiritualiteit in beeld gebracht werd en waarvan die af te lezen is.

Meer informatie over de glas in lood ramen is te vinden in het boek 'Verhalen in glas in lood in Oirschot, deel 2', uitgegeven door het museum voor vlakglas en emaillekunst te Ravenstein. Maak daarvoor gebruik van deze link.

Links: Louis Marie Grignion de Montfort (schildering Jaap Min) -  Rechts: Interieur Montfortkapel (vóór 12-12-2011)

Absis

De H. Montfort leefde vanuit het geloof in de Drie-ene God, Vader, Zoon en heilige Geest. Die beeldde Jaap Min af in het centrale glas-in-loodraam in het priesterkoor. Aan weerszijden daarvan staan de 12 apostelen afgebeeld, de eerste geloofsverkondigers en grondleggers van de kerk. In de muurvakken daar onder, heeft Jaap Min verschillende taferelen geschilderd uit het leven van de H. Montfort, o.a. Montfort als volksmissionaris, als vriend van armen en zieken, als pelgrim onderweg, en als vereerder van Maria. Midden onder het raam van de heilige Drieëenheid hangt een bronzen Corpus Christi (gemaakt door de gebr. Brom uit Utrecht), met daaromheen een houten kruis, ontworpen door Jaap Min.

 
Links: Montfortaanse missionarissen (Jaap Min) -  Rechts: Montfort en een arme (Jaap Min)

Zijwanden

De H. Montfort heeft nogal wat beschouwingen en liederen gewijd aan het kruis en de gekruisigde Jezus. Vanuit die gedachte heeft Jaap Min de kruisweg geschilderd op de zijwanden van de kapel. Het eerste tafereel laat het verraad van Judas zien, en daarna volgen de 14 traditonele taferelen, niet als losse staties, maar in elkaar over vloeiend. De kleurtoon doet somber aan – passend bij het lijden? – maar met de uitschildering van de verrijzenis van Christus, breeduit en zonnig, getuigt Jaap Min ook van het geloof, dat lijden niet naar een uitzichtloos einde leidt.

Aanvankelijk hebben er koorbanken in de kapel gestaan. Die zijn in ca. 1972 verwijderd. Daardoor werden onbeschilderde muurvlakken zichtbaar. Jaap Min heeft toen met grote zorgvuldigheid die vlakken beschilderd en tot één harmonieus geheel gemaakt met de bestaande schilderingen.

 
Links: Kruisweg (Jaap Min) -  Rechts: Kruisweg (Jaap Min)

De Monfortanen hebben Groot Bijstervelt verlaten. Maar in de kapel, met glas-in-loodramen en schilderingen van Jaap Min, heeft Oirschot een erfenis van hen, van de H. Montfort, van de geest die hen heeft bezield. 

Montfortlied  

Animés de l'amour is een lied dat de Montfortanen "Montfortlied" noemden en dat zij graag bij diverse gelegenheden zongen en zingen.

Voor een weergave van het Montfortlied volg deze link: http://www.youtube.com/embed/ZhCk7HrpZ5k

Film over leven van Montfort

De congregatie van de Monfortanen is terug te voeren naar het leven van Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716).
Via deze link kunt u kijken naar de film waarin het levensverhaal van De Montfort wordt verteld en waarin zijn passie in eigen cantieken wordt bezongen.

 

Stichting Behoud Montfortkapel

Doel van de Stichting Behoud Montfortkapel is: ‘Het in stand houden en beheren van de kapel gelegen op het (voormalig) kloosterterrein van de Congregatie van de Montfortanen in Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Contact opnemen

Secretariaat
Nevenakker 18
5688 PK Oirschot
Telefoon: 0499-577 316
Mobiel: 06-282 06 465
E-mail: info@montfortkapel.nl