Nieuws & Agenda  › Tijdelijke sluiting Montfortkapel

In verband met verbouwingen van de Montfortkapel en omliggende terreinen is de kapel gesloten tot medio 2019.

Met veel plezier hebben bestuur en vrijwilligers van de Stichting Behoud Montfortkapel vele activiteiten georganiseerd of geoutilleerd vanaf begin 2012, toen de laatste Montfortanen Groot Bijstervelt verlaten hebben.
Vanaf maart van dit jaar gaan er verbouwings- en nieuwbouwactiviteiten plaatsvinden door de nieuwe eigenaar, BV Groot Bijstervelt. Er zal een heel mooi zorgcentrum gerealiseerd worden. Aan de Montfortkapel zal groot onderhoud gepleegd worden. Gevolg daarvan is, dat de Montfortkapel tijdelijk gesloten moet worden.
Wij delen u dan ook mee dat de Stichting Behoud Montfortkapel met ingang van 1 januari 2018 voorlopig geen activiteiten meer organiseert of outilleert.
Via deze website en onze facebookpagina #Montfortkapel zullen we u op de hoogte houden van de bouwvorderingen.
We verwachten over ongeveer anderhalf jaar een nieuwe start te kunnen maken, en hopen dat u dan weer kunt genieten van de activiteiten die er georganiseerd worden, zowel in de Montfortkapel als in andere, vernieuwde ruimtes.
Overigens: de bijeenkomsten, georganiseerd door de werkgroep Bezinning en Spiritualiteit, gaan door op een andere locatie. Zie voor informatie hierover onze website, onder 'agenda'.

 

Stichting Behoud Montfortkapel

Doel van de Stichting Behoud Montfortkapel is: ‘Het in stand houden en beheren van de kapel gelegen op het (voormalig) kloosterterrein van de Congregatie van de Montfortanen in Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Contact opnemen

Secretariaat
Nevenakker 18
5688 PK Oirschot
Telefoon: 0499-577 316
Mobiel: 06-282 06 465
E-mail: info@montfortkapel.nl